زینب جبر

زینب جبر

سایر نمونه کارهای هنرجو

تمرین6
تمرین-5
تمرین-3
تمرین-2
تمرين-1
0
0
44

تمرین 9

تمرین تکسچر و اینا بود

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان