احمد والا

احمد والا

سایر نمونه کارهای هنرجو

پیچ ورزشکار
آب پرتقال
8
0
4012

بسکتبال

این استاپ موشن، تمرین دوره استاپ موشن است که با تکنیک وایت برد، در مدت تقریبی ۹ ساعت انجام شد.

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان