نگار افصحی

نگار افصحی

سایر نمونه کارهای هنرجو

مطالعه چهره
مطالعه انیمیشن
زنان جهان_ صفر دو
زنان جهان_ صفر یک
توپ تنیس
0
0
591

دنیای کتاب

این کار با هدف نشان دادن دنیای تخیل در کتاب با تکنیک تلفیق عکس انجام شده است.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان