یزداد نبئی

یزداد نبئی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Space Pirate
Neons
mercenary
red face
GNX 1986
0
0
220

1St.Pioneer Squad

Digital painting, character design Adobe Photoshop

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان