مسعود حیدری

مسعود حیدری

سایر نمونه کارهای هنرجو

Round Head - john Asaro
Portrait of Mobina
Male Planes of the Body - John Asaro
Meditating frog
Journey
0
0
1601

Planes of the skull

سطوح سر جمجمه حجاری شده در زیبراش و رندر در کی شات

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان