سعید لطفی

سعید لطفی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Essential Upgrade
EVE Online - Adjustment layers and blending modes
0
0
544

Erratic Spikeball

نمونه کار تمرین با Cinema 4D در مدت 3 ساعت. بیس این کار از 15 فریم تشکیل شده که بعد از رندر حدوداً 1 ساعته با پرداخت در After Effects همراه با موزیک به صورت لوپ در آمده است. Music Credit: In a Heartbeat Kevin MacLeod Licensed under Creative Commons: By Attribution 3.0 License https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان