نگین تبریزی کارآزموده فرد

نگین تبریزی کارآزموده فرد

سایر نمونه کارهای هنرجو

Light on Day and night
Walter White
پروژه نهایی
پروژه نهایی
0
0
211

Portrait

مطالعه /study پرتره در Photoshop

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان