نیلوفر نوایی

نیلوفر نوایی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Lowpoly Tree
Untitle
NES Controller
Monument Valley
Chocolate
1
0
225

Soldier

طراحی دیجیتال با سبک grayscale

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان