شیوا اسدی

شیوا اسدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

runner worm
gallop
0
0
92

lipsync

تمرین هماهنگی حرکت لب و دهان با دیالوگ

تکنیک

ویدئو

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان