امیرمحمد قدیمی

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

P-11GIRL
pt-11
Practice-2
Practice-1
chester bennington
3
1
350

Duratan

طراحی کارکتر بازی Warcraft کار ازاد

تکنیک

3 بعدی

نظرات

مهدی ورزدار

مهدی ورزدار

خدایش خیلی خوبه

کاربر مهمان