امیرمحمد قدیمی

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

scifi robot
MAXIM
Future girl warrior
Thanos
elf warrior
2
0
192

Duratan

طراحی کارکتر بازی Warcraft کار ازاد

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان