مهدی صالح

مهدی صالح

سایر نمونه کارهای هنرجو

عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
0
0
125

کار با تکنیک Move

به عنوان پروژه نهایی اراِیه شده برای ژوژمان.

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان