مهدی صالح Avatar

مهدی صالح

سایر نمونه کارهای هنرجو

عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند FOSSIL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
عکاسی تبلیغاتی برای برند JBL
0
0
49

کار با تکنیک Move

به عنوان پروژه نهایی اراِیه شده برای ژوژمان.

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان