امیرمحمد قدیمی

امیرمحمد قدیمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Future girl warrior
Duratan
Thanos
elf warrior
elf warrior
4
0
219

thanos

طراحی کارکتر فیلم سینمایی

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان