یاسمن نجاتی

یاسمن نجاتی

0
0
573

Saudade Installation

شیت بندی معماری خروجیهای دو بعدی از مدل سه بعدی دریافت شدند و جزییات و متریال و کارهای گرافیکی دیگر به آن ها اضافه شد.

تکنیک ها

طراحی گرافیک
2 بعدی
3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان