معصومه مسکنی

معصومه مسکنی

سایر نمونه کارهای هنرجو

food photography
nature photography
bokeh
still life photography
عکاسی wild life
0
0
33

light painting photography

نقاشی با نور با هدف نور پردازی اجسام

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان