معصومه مسکنی

معصومه مسکنی

سایر نمونه کارهای هنرجو

panning photography
pylon
food photography
nature photography
bokeh
1
0
177

light painting photography

نقاشی با نور با هدف نور پردازی اجسام

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان