نگار افصحی

نگار افصحی

سایر نمونه کارهای هنرجو

مطالعه چهره
دنیای کتاب
زنان جهان_ صفر دو
زنان جهان_ صفر یک
توپ تنیس
0
0
2129

مطالعه انیمیشن

مطالعه یک نمای نزدیک از انیمیشن زوتوپیا

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان