مرتضی فامرینی

مرتضی فامرینی

@FAMERIN

سایر نمونه کارهای هنرجو

استاپ موشن با تکنیک کات اوت
استاپ موشن با خمیر
3
0
4730

استاپ موشن با خمیر

تمرین استاپ موشن با خمیر

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان