طراحی  پارچه
الهه پورمهران
طراحی پارچه
دوره طراحی آکادمیک (پایه)
digitalpaint
نگار افلاکی
digitalpaint
دوره Digital Painting
بدون عنوان
شهرزاد منعم
بدون عنوان
دوره Digital Painting
تمرین از روی اثار هنرمندان
فاطمه باقری
تمرین از روی اثار هنرمندان
دوره Digital Painting
پوستر هويت
امير حسين آزادي
پوستر هويت
دوره Adobe Photoshop
تمرين ديجيتال پینت از روی عکس
زینب جبر
تمرين ديجيتال پینت از روی عکس
دوره Digital Painting
The Knight
سروش صابر
The Knight
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
مطالعه
مهدی طاهری آرا
مطالعه
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
مطالعه
مهدی طاهری آرا
مطالعه
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
مطالعه
مهدی طاهری آرا
مطالعه
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
طراحی دیجیتال
محمد امین محمدی
طراحی دیجیتال
دوره Digital Painting
انعکاس
زهرا نمازیان
انعکاس
دوره Digital Painting
chester bennington
امیرمحمد قدیمی
chester bennington
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Joaquin Phoenix
امیرمحمد قدیمی
Joaquin Phoenix
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Fargo
سروش صابر
Fargo
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
war or  peace
ارغوان وفا
war or peace
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
انتظار
عسل طباطبایی
انتظار
دوره Digital Painting
enrique iglesias likeness sculpt
امیرمحمد قدیمی
enrique iglesias likeness sculpt
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
The Girls
سروش صابر
The Girls
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
تمرین فضا سازی
فاطمه باقری
تمرین فضا سازی
دوره Digital Painting
تمرین مو و صورت
فاطمه باقری
تمرین مو و صورت
دوره Digital Painting
مرد عنکبوتی
سروش رسولی نژاد
مرد عنکبوتی
دوره Digital Painting
طراحی کارکتر
فاطمه باغبان شمیرانی
طراحی کارکتر
دوره Adobe Illustrator
طراحی کارکتر
فاطمه باغبان شمیرانی
طراحی کارکتر
دوره Adobe Illustrator
toni mahfud
زهرا نمازیان
toni mahfud
دوره Digital Painting
نقاشی دیجیتال
هانیه دانش پژوه
نقاشی دیجیتال
دوره Digital Painting
study 2
فاطمه رخشانی
study 2
دوره Digital Painting
Zbrushsculpt
امیرحسین صبوری
Zbrushsculpt
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
study 5
فاطمه رخشانی
study 5
دوره Digital Painting
study 1
فاطمه رخشانی
study 1
دوره Digital Painting