میز کار
سحر نژادمحمدی
میز کار
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya
high key
اتوسا طهمورسي
high key
دوره عکاسی تبلیغاتی
fun jump
مینا مسیبی
fun jump
دوره Stop Motion
عمق میدان
سینا دائمی
عمق میدان
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکس نورپردازی شیشه
علی نافذ عارفی
عکس نورپردازی شیشه
دوره عکاسی جامع گروه 2
3D likeness
مهناز حیدری
3D likeness
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
تمرین-3
زینب جبر
تمرین-3
دوره Digital Painting
نقاشی دیجیتال شماره 1
هانیه دانش پژوه
نقاشی دیجیتال شماره 1
دوره Digital Painting
بالرین
فاطمه عدالتیان
بالرین
دوره Digital Painting
عکاسی تبلیغاتی - مواد غذایی
مهدی اعظم پور
عکاسی تبلیغاتی - مواد غذایی
دوره عکاسی جامع گروه 2
Digital Painting Study
فرناز بقایی
Digital Painting Study
دوره Digital Painting
تمرین 9
زینب جبر
تمرین 9
دوره Digital Painting
عکاسی پنینگ
مهدی اعظم پور
عکاسی پنینگ
دوره عکاسی جامع گروه 2
portrait study
فرناز بقایی
portrait study
دوره Digital Painting
عکاسی هوایی 4
محمد حسین غیبی
عکاسی هوایی 4
دوره عکاسی جامع گروه 2
bmw-i8
ملیکا سلیمانی
bmw-i8
دوره 3DsMax تکمیلی با رویکرد طراحی صنعتی
خط نقاشی
فاطمه عدالتیان
خط نقاشی
دوره Digital Painting
لایت پینتینگ 3
محمد حسین غیبی
لایت پینتینگ 3
دوره عکاسی جامع گروه 2
smash
نفیسه نخعی
smash
دوره عکاسی جامع
عکاسی از شیشه 1
محمد حسین غیبی
عکاسی از شیشه 1
دوره عکاسی جامع گروه 2
-----
افروز عباسی
-----
دوره عکاسی جامع گروه 2
khersi ketchup
صادق شاهی
khersi ketchup
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
Wonder
یاسمین عباده
Wonder
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
تمرین-2
زینب جبر
تمرین-2
دوره Digital Painting
لایت پینتینگ 2
محمد حسین غیبی
لایت پینتینگ 2
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکاسی از مواد غذایی 1
محمد حسین غیبی
عکاسی از مواد غذایی 1
دوره عکاسی جامع گروه 2
The Girls
سروش صابر
The Girls
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
اعتیاد
عطا سرمست
اعتیاد
دوره Adobe After Effects CC
عکاسی لانگ اکسپوژر
سینا دائمی
عکاسی لانگ اکسپوژر
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکس محصول
علی نافذ عارفی
عکس محصول
دوره عکاسی جامع گروه 2