مدل سازی کریچر
روزبه بهرامی راد
مدل سازی کریچر
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
مدل سازی استایلایز
روزبه بهرامی راد
مدل سازی استایلایز
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
A Head Full Of Dreams
نگین جعفری
A Head Full Of Dreams
دوره Adobe Photoshop
مرد عنکبوتی
سروش رسولی نژاد
مرد عنکبوتی
دوره Digital Painting
jet toy
زهره مهاجری
jet toy
دوره Cinema 4D
طراحی فضل
محمد طالبی
طراحی فضل
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
طراحی فضا
محمد طالبی
طراحی فضا
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
just me
علی عباس نژاد
just me
دوره Adobe Photoshop
castle
زهره مهاجری
castle
دوره Cinema 4D
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
محمدصادق شیرخانی
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
دوره Adobe Illustrator
Beyond the Sky
حسین محمدی روزبهانی
Beyond the Sky
دوره Digital Painting تکمیلی
مدل سازی استایلایز
روزبه بهرامی راد
مدل سازی استایلایز
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
محمدصادق شیرخانی
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
دوره Adobe Illustrator
دویدن
سهیلا زینالی
دویدن
دوره Adobe Illustrator
ایرانسل
سهیلا زینالی
ایرانسل
دوره Adobe Illustrator
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
محمدصادق شیرخانی
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
دوره Adobe Illustrator
طراحی فضا
محمد طالبی
طراحی فضا
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
پرتره استایلایز
روزبه بهرامی راد
پرتره استایلایز
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
نقاب لیلی
علی آسترکی
نقاب لیلی
دوره Digital Painting
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
محمدصادق شیرخانی
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
دوره Adobe Illustrator
gallop
شیوا اسدی
gallop
دوره انیمیت دو بعدی
طراحی فضای گیم
محمد طالبی
طراحی فضای گیم
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
محمدصادق شیرخانی
برند بوک موسسه ی آموزشی نوبل
دوره Adobe Illustrator
کوله پشتی
روزبه بهرامی راد
کوله پشتی
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
مدل سازی کریچر
روزبه بهرامی راد
مدل سازی کریچر
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
کاراکتر سه بعدی
سهیلا زینالی
کاراکتر سه بعدی
دوره Adobe Illustrator
مدل سازی استایلایز
روزبه بهرامی راد
مدل سازی استایلایز
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
مدل سازی استایلایز
روزبه بهرامی راد
مدل سازی استایلایز
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Ballerina girl
Matin Banayi
Ballerina girl
دوره تصویرگری با iPad
برای پل کله
حمید رضا طاهری
برای پل کله
دوره Adobe After Effects