عکس پرتره1
علی نافذ عارفی
عکس پرتره1
دوره عکاسی جامع گروه 2
Can You Hear Me
نگین رویین دل
Can You Hear Me
دوره Adobe Photoshop CC
Digital Painting Study
فرناز بقایی
Digital Painting Study
دوره Digital Painting
landscape photography
سینا دائمی
landscape photography
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکاسی - محصول
مهدی اعظم پور
عکاسی - محصول
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکاسی از مواد غذایی 1
محمد حسین غیبی
عکاسی از مواد غذایی 1
دوره عکاسی جامع گروه 2
Beautiful Boy
یاسمین عباده
Beautiful Boy
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
سیب موز
نفیسه نخعی
سیب موز
دوره عکاسی جامع
-----
افروز عباسی
-----
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکس محصول2
علی نافذ عارفی
عکس محصول2
دوره عکاسی جامع گروه 2
digital painting
مهسا ثروت خواه
digital painting
دوره Digital Painting
bloodthirsty
حسین مستوفی
bloodthirsty
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
پرتره
مرضیه فریدی
پرتره
دوره Adobe Photoshop CC
Digital Painting
مهسا ثروت خواه
Digital Painting
دوره Digital Painting
Mr.Zucchini
مونا خسروی نوری
Mr.Zucchini
دوره Digital Painting
عکاسی هوایی 3
محمد حسین غیبی
عکاسی هوایی 3
دوره عکاسی جامع گروه 2
عکاسی تبلیغاتی - محصول
مهدی اعظم پور
عکاسی تبلیغاتی - محصول
دوره عکاسی جامع گروه 2
نقاشی دیجیتال شماره 1
هانیه دانش پژوه
نقاشی دیجیتال شماره 1
دوره Digital Painting
bmw-i8
ملیکا سلیمانی
bmw-i8
دوره 3DsMax تکمیلی با رویکرد طراحی صنعتی
The Land I Lost
یاسمین عباده
The Land I Lost
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
Orbit
نگین رویین دل
Orbit
دوره Adobe Illustrator CC
Fargo
سروش صابر
Fargo
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
عکاسی از شیشه 2
محمد حسین غیبی
عکاسی از شیشه 2
دوره عکاسی جامع گروه 2
میز کار
سحر نژادمحمدی
میز کار
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya
Monster
فرشته وظیفه شناس
Monster
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
digital painting study
فرناز بقایی
digital painting study
دوره Digital Painting
Wonder
یاسمین عباده
Wonder
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
nescafe
مینا مسیبی
nescafe
دوره Stop Motion
طراحی داخلی
ملیکا سلیمانی
طراحی داخلی
دوره 3DsMax تکمیلی با رویکرد معماری
عکاسی پرتره
مهدی اعظم پور
عکاسی پرتره
دوره عکاسی جامع گروه 2