Digital Painting پیشرفته
یکی از دوره‌های جدید، Digital Paint است. قبل از این، افرادی که تمایل داشتند تا در دوره های نقاشی دیجیتال شرکت کنند، می‌بایست تجربه های قبلی می‌داشتند و حداکثر 40 درصد از این افراد پس از گذراندن مصاحبه پذیرفته می‌شدند
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

مدرسه اینورس در سال جدید با تغییر در نظام آموزشی قبلی خود و تعریف دوره‌های جدید با رویکردی متفاوت، دوره‌های آموزشی را معرفی و برگزار می‌نماید .

یکی از دوره‌های جدید، Digital Paint است. قبل از این، افرادی که تمایل داشتند تا در دوره های نقاشی دیجیتال شرکت کنند، می‌بایست تجربه های قبلی می‌داشتند و حداکثر 40 درصد از این افراد پس از گذراندن مصاحبه پذیرفته می‌شدند؛ ولی در دوره‌های جدید، کلیت دوره به 2 قسمت تقسیم شده که همه افراد می‌توانند بدون مصاحبه و تجربه قبلی، در دوره مقدماتی شرکت کرده و فقط افرادی که نمره و امتیاز مورد نظر را کسب کرده‌اند به دوره پیشرفته راه پیدا می‌کنند.

ثبت نام و گرایش این دوره، آزاد بوده و در طول مدت آموزش، اصول و مبانی نقاشی دیجیتال با تاکید بر مباحث آکادمیک تدریس می‌شود. در این دوره افراد می توانند از تکنیک های نقاشی دیجیتال برای هر نوع گرایش و تخصصی استفاده کنند.

my dream fish
Brilliant animal
Rick Grimes
my-dream-fish
Dragon Eye
Untitled
Untitled
Giant
Jack
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
Untitled
forest
sunset
مزرعه چای
my room

جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد