زیبا‌شناسی بازی‌های ویدئویی
دانشجویان در این کلاس با مقولات زیر آشنا خواهند شد: ۱- درک عناصر زیباشناختی و تحلیل مصداقی آنها در بازی‌ها 2- یادگیری انتقال درست مضامین و مفاهیم در یک بازی 3- فهم سیلان بازی (Game Flow) و چگونگی بوجود آوردن آن از طریق مفاهیم زیباشناختی 4- فهم، تحلیل، و بررسی رابطه میان عناصر بازی‌شناختی (Ludic) و روایت‌شناختی در بازی‌های ویدئویی ۵- درک انسجام و هماهنگی از طریق تحلیل و بررسی عناصر بصری،‌ روایی و بازی‌شناختی در بازی‌های مختلف 6- رسیدن به جمع‌بندی ‌ای از موقعیت روانی بازیکن در برخورد با اشیا، شخصیت‌ها، فضاها و موقعیت‌ها با توجه به برخی مباحث مطرح شده در درس Psychology of Play
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
1:30
ساعت
مدت زمان هر جلسه
18
ساعت
مجموع ساعات دوره

در این دوره دانشجویان پس از آشنایی با مفاهیم مقدماتی زیبا‌شناسی مثل: تناسب، شکل معنا دار، تاثیرگذاری،‌ بیان زیبا‌شناسانه،‌ انتقال معنا ... آشنا شده و سپس به شکل خاص این عناصر را در بازی‌های ویدئویی جریان ساز مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهند.

در ابتدای این کلاس کمی درباره مولفه‌ها و مفاهیم اولیه زیبا‌شناسی صحبت خواهد شد. پس از آن عناصر زیبا‌شناسی در بازی‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت درباره اثر (بازی ویدئویی) تاثیر‌گذار مباحثی را مطرح خواهیم کرد برخی از آنها به شرح ذیل است:

  • بیان‌گری (Expression) در بازی‌های ویدئویی
  • مباحثی درباره فرم و بازنمایی (Form and Representation)
  • معناداری (Meaningfulness) از منظر بصری، بازی‌شناختی و روایت‌شناختی
  • سیلان بازی (Game Flow)

 

در پایان این کلاس، دانشجویان در زمینه فهم مفاهیم زیبا‌شناختی، و همچنین کاربرد آنها در ساخت بازی مهارت کسب کرده و می تواند با پیدا‌کردن دیدی کلی نسبت به عناصر بصری،‌ بازی‌شناختی و روایت‌شناختی درک مناسبی از ساخت اثر (بازی ویدئویی) منسجم و معنادار بیابد.

 

این کلاس بصورت کامل تئوری بوده و فعالیت عملی در آن صورت نمی‌گیرید.

 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد