Design Thinking
این کلاس به آموزه‌هایی از دیزاین می‌پردازد که دانشجو بتواند: 1- بین دیزاین و هنر تفاوت قائل شود. 2- با تفکر دیزاین آشنا شود. 3- مسئله‌ها را تعریف کرده و به درستی فرایند حل مسئله را طی کند. 4-بتواند در پروژه‌های خود، فرآیند دیزاین را تعریف و به کار گیرد.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

-

 

تیترهای کلی عبارتند از :

دیزاین، هنر نیست / تفکر دیزاین چیست / حل مسئله / پروسهدیزاین و ...

 

  • تیپ کلاس درسی

در طول دوره مدرس مباحثی را مطرح کرده و از دانشجویان میخواهد پروژههایی را تعریف کنند. موضوع این پروژه‌ها می‌توانند پروژه واقعی و یا مسئله‌های خود دانشجو باشد. برخی مواقع به شکل فردی و گاهی بصورت گروهی در کلاس فعالیت کنند. محدودیتی در انتخاب موضوع پروژه‌ها وجود نداشته و می‌توانند به مسایل گوناگون مرتبط باشند. از گرافیک گرفته تا مسائل روزمرهو اجتماعی...

 

  • خروجی دوره

در پایان این کلاس، دانشجو اصول تفکر دیزاین به خوبی آشنا می‌شود. در تعریف مسئله و حل مسئله مهارت کسب کرده و می تواند پروژههایش را بر اساس پروسهی دیزاین پیش ببرد و «دیزاین» کند، بیتوجه به اینکه در چه شاخه‌ای از دیزاین کار میکند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد