طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن
این دوره به آموزه‌هایی درباره طراحی کاراکتر می‌پردازد که هنرجو بتواند: 1 –فرم زیبایی از کاراکتر را در قالب یک پُز و با فرم صحیح، حس درست و گرافیک مناسب طراحی کند 2- با مبادی سواد بصری در طراحی یک کاراکتر آشنا شود 3- با شناخت گونه شناسانه با سرعت تمام کاراکتر‌های مختلف را به صورت ذهنی طراحی نماید.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره دوره طراحی کاراکتر برای انیمیشن

این دوره میانبری برای تمام افرادی است که میخواهند با سبک مورد علاقه خود طراحی کنند، به تصویرسازی بپردازند، مدلسازی یا انیمیت کنند. در این دوره تمامی هنرجویان موظف به طراحی در کلاس و در منزل به میزان خیلی زیاد هستند. این میانبر نیاز به صخرهنوردی دارد. راهی سریعتر و شاید سختتر اما همراه با لذت بسیار زیاد... 

 

  • تیپ کلاس درسی

در این دوره در قسمت اول هر کلاس تمرینهای منزل هنرجویان به بررسی و نظر‌دهی گروهی گذاشته میشود و پس از آن مدرس آموزش خود را در قالب طراحی و بصورت عملی تدریس میکند و از زمانی که اصل مطالب آموزشی انتقال داده شد، هنرجویان بصورت همزمان با مدرس، به طراحی میپردازند.

 

  • خروجی دوره

در پایان این دوره هنرجو می‌تواند انواع کاراکتر‌های ذهنی خود را در قالب فرم و پز‌های صحیح ترسیم کرده و از آنها در ساخت انیمیشن بهره ببرد.

 

  • مخاطبین این دوره

انیماتورهای 2 و 3 بعدی، مدلسازها، طراحان کاراکترهای انیمیشن و دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاهها، فارغالتحصیلان رشتههای انیمیشن،  هنرجویان هنرستانها، طراحان در شرکتهای تبلیغاتی خاطبین این دوره خواهند بود.

character design
گوریل
Hungry bird
beautiful day
Defense

جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد