تاثیر موسیقی کلام درارتباطات
این دوره به آموزه هایی از موسیقی کلام می پردازد که دانشجو بتواند: 1- شناخت چگونگی فرآیند تولید صدا 2-بالا برد ن سطح کیفیت شیوایی کلام 3-شناخت موسیقی کلام و استفاده از آن در ارتباط کلامی 4- آسیب شناسی صدا و حنجره
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره دوره تاثیر موسیقی کلام در ارتباطات

تبیین انواع تنفس و تعریف تنفس صحیح ، شناخت دیافراگم ، شناخت نقش حنجره در تولید صدا و بیان تمرینات تنفس دیافراگمی در راستای بالابردن کیفیت تولید صدا

تعریف مفاهیم واج و واجگاه ، تبیین روش دست یابی به واجگاه های صحیح و بیان تمرینات مربوط به اثبات واجگاه های صحیح

تبیین میمیک و ارتباط میمیک استاندارد در تولید صدای با کیفیت و تاثیر گذار

تعریف غُنه (صدای تو دماغی) و معایب و مضرات آن بر صدا و بیان روش های رفع غُنه

تبیین انواع رنگ صدا ، شناخت رنگ صحیح صدا و بیان تمریناتی برای دستیابی به رنگ صحیح صدا

شناخت زیر و بمی صدا و استفاده از کل وسعت صدا در کلام برای ارتباط موثر

تعریف حجم صدا و تبیین روشهای بالابردن آن

تبیین ریتم در کلام و استقاده از آن برای ارتباط موثر

بیان آکسان گذاری در کلام

آسیب شناسی و بهداشت حنجره

  • خروجی دوره

در این دوره ، دانشجو در زمینه  فن بیان /  موسیقی کلام / شیوایی کلام / آسیب شناسی صدا و حنجره / تیوری موسیقی به مقدار لازم مهارت کسب می کند و توانایی های ارتباطی خود بیفزایند

  • مخاطبین این دوره

تمام افرادی که ارتباط کلامی  نقش موثری در زندگی و کار آنها دارد

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد