طراحی تخصصی
این کلاس به آموزه‌هایی از طراحی می‌پردازد که دانشجو بتواند: 1- مهارت خود را با هدف روایتگری، در مشاهده دقیق عناصر و تمرکز در موضوعات گوناگون افزایش دهد 2- با چگونگی فرآیند دریافت اطلاعات از مشاهده و انتقال آن به مرحله طراحی آشنا شود 3- مهارت مناسبی در طراحی و در چگونگی خلق روایت‌گرایانه کاراکتر بدست آورد. 4- مهارت بدست آورده در طراحی را به خوبی در کار‌های تصویر‌سازی خود بکار گیرد.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

عمده ترین ویژگی این کلاس بررسی تفاوت طراحی در تصویرسازی و طراحی رایج در کلاس‌های طراحی برای نقاشی است. اگرچه تجربه‌هایی که از هر شیوه خلاقانه حاصل میشود قطعا در زمان لازم کاربرد خاص خود را خواهد داشت.

 

تیترهای کلی عبارتند از :

مشاهده درست و دقیق موضوعات با طراحی خطی (محیطی) / بررسی خطی و دقیق موضوعات (طبیعت بیجان و ارتباط آن با پرسپکتیو و فضای اطراف) / طراحی خطی دقیق بدن انسان با هدف کاراکتر‌سازی / طراحی از حیوانات و تبدیل آنها به کاراکترهای انسانی و ...

 

  • تیپ کلاس درسی

برای سرفصلی که در هر جلسه تدریس می‌شود، تمرین مستمر و پیگیرانه هنرجو لازم است. طبیعتا چگونگی انجام تمرینات با توضیح کامل و دقیق مدرس همراه خواهد بود.

 

  • خروجی کلاس

دانشجویان یاد میگیرند چگونه به تحلیل دقیق دنیای اطراف خود بپردازند و از طریق مشاهده دقیق و تحلیل شخصی در فرآید طراحی به روایت تصویرگرایانه از موضوعات برسند.

مرجان ثابتی
مرجان ثابتی
نظر استاد در مورد دوره

در گذشته طبق تجربه شخصی، هنرجویانی که با این روش آشنا بودند، البته با توجه به روحیه جست‌و‌جو‌گر خودشان در کسب اطلاعات گوناگون، و نه صرفا تمرینات مقطعی این کلاس، در ورک‌شاپ‌هایی که از طرف تصویرگران خارجی و ایرانی اجرا شده بسیار موفق عمل کرده‌اند.


نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد