تحلیل و بررسی ژانرهای بازی
هدف این کلاس شناخت پیدا‌کردن و تسلط یافتن دانشجویان بر ژانر‌‌های بازی و همچنین عناصر برسازنده‌ی اصلی هر یک از آنها خواهد بود.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
1:30
ساعت
مدت زمان هر جلسه
18
ساعت
مجموع ساعات دوره

دراین دوره سبک‌های گوناگون بازی‌ها زیر ذره‌بین قرار داده خواهد شد. بازی‌های حائذ اهمیت در هر سبک معرفی و به جزئیات مکانیک‌ها و سیستم‌های آن‌ها اشاره خواهد شد. وفادار ماندن به ویژگی‌های یک ژانر و شکستن مرز‌ها مورد بررسی و بحث قرار گرفته و همچنین، بازی‌های مهم و جریان‌ساز مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آن‌ها در مطالعه‌ای گروهی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

در پایان این کلاس، دانشجو بر ژانر‌های متنوع بازی تسلط یافته و توانایی نقد و مقایسه بازی‌های مختلف با یکدیگر را کسب خواهد کرد.

 

قالب مباحث این دوره بصورت تئوری ارائه می‌شود. در این کلاس بحث گروهی و ارائه‌ از جانب دانشجو به کلاس وجود خواهد داشت.

 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد