انیمیت 1 (مبانی انیمیشن دو بعدی)
این دوره به آموزه های بنیادین درباره متحرک سازی می پردازد که هنرجو بتواند کاراکتر یا هر شکلی را با توجه به قوانین فیزیکی و زیبایی شناسانه بصری حرکت دهد (یا جان بخشی کند)
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

دوره مبانی انیمیشن دو بعدی به قوانین اصلی متحرک سازی برای تمام افرادی که می خواهند انیمیت کنند الزامی می باشد.

تیترهای اصلی:

زمان بندی و فاصله گذاری/شروع و پایان کند/کشیدگی و جمع شدگی/پیش حرکت و پس حرکت/حرکت روی منحنی/حرکت هم پوشان و دنباله دار/انیمیت یکسره و پز به پز

در ابتدای این دوره مدرس درس را در به صورت نظری تدریس می کند و سپس از هنر آموزان خواسته می شود قانون گفته شده را در قالب تمرین انجام دهند. ادیت تمرین مزبور یا اجرای مجدد آن پس از ادیت های مدرس در جلسه بعدی با تحلیل کار توسط مدرس و با مشارکت هنرآموزان دریافت می شود.

در پایان این دوره هنر آموز می تواند:

کاراکتر ساده و یا هر شکلی را با توجه به قوانین فیزیکی و زیبایی شناسانه بصری متحرک سازی کند.

 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد