طراحی سیستمی
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

در این دوره هنرجویان با مقولاتی مثل:

  • Character Progression System
  • Combat System
  • Economy System
  • Item System
  • Crafting System

آشنا می‌شوند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد