نقش، رنگ، بافت در طراحی پارچه
این دوره به آموزه هایی می پردازد که دانشجو بتواند: ۱-آشنایی با ساختار اصلی نقوش گیاهی با بررسی دقیق خطی ۲- کاربرد هاشور های متنوع با کیفیت دکوراتیو در جهت شناخت حجم ظریف برگ و گل با هدف ایجاد جذابیت بصری ۳- کاربرد تکنیک آبرنگ با هدف ایجاد نقوش کاربردی ۳-۱- ترکیب روان نویس و آبرنگ ۳-۲- تمرین محدویت رنگی با هدف خلق فضای تزئینی با تکنیک ساخت و ساز دقیق بوسیله آبرنگ ۳-۳-ایجاد لکه های آزاد و سیال در جهت خلق نقوش گیاهی ۴- ترکیب نقوش گیاهی و حیوانی با هدف ایجاد فرمهای دینامیک و دکوراتیو ۵- شکل گرفتن نقوش با ایجاد زمینه و حذف و اضافه رنگ ها
20
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
60
ساعت
مجموع ساعات دوره

در این دوره سعی می گردد با استفاده از فرم، رنگ و بکارگیری تکنیک های متفاوت در خلق موتیف های گیاهی، هنرجو بتواند به طراحی خلاقانه در طراحی پارچه دست پیدا کند. به عبارت دیگر و در تشریح جزئیات این دوره می توان گفت در ابتدا هنرجو از طریق طراحی دقیق و حجم پردازی با ساختار اصلی موتیف های گیاهی آشنا می شود .

در مرحله بعد هنرجو در مواجهه با تکنیک های مختلف قرار می گیرد. این تکنیک ها (آکرلیک و آبرنگ) به هنرجو کمک می کند هم به شناخت ساختار موتیف دست پیدا کند و همچنین استفاده از دنیای متنوع رنگ ها. در واقع بستگی به نوع وسیله و تکنیک رنگی که استفاده می شود می توان تصاویر متنوعی از ساختار موضوع خلق کرد.

در اواسط این دوره بعد از آنکه هنرجو توانست در طراحی و بکارگیری تکنیک های متنوع شناخت و مهارت نسبی پیدا کند سعی می گردد از کیفیت متنوع و چگونگی قرار گرفتن رنگ ها در کنار یکدیگر به سمت فضاسازی با بیان رنگی پیش برود.

مهمترین دستاورد هنرجو در پایان این دوره علاوه بر مهارت طراحی و کاربرد تکنیک ها این است که بتوان از تمام این توانایی ها و دانش فراهم شده در جهت شناخت فضای بصری و خلاقانه در طراحی پارچه با کاربرد موتیف های متنوع بهره گرفت.

 

تیترهای کلی عبارتند از:

آشنایی با ساختار اصلی نقوش گیاهی/ شناخت ساختارحجم و بافت ظریف برگ و گلبرگ / کنیک خیس یا سیال  / تکنیک خشک(آبرنگ ) با هدف فرم و بافت / ترکیب نقوش گیاهی با حشره / ترکیب نقوش گیاهی با پرنده / تجربه رنگی شفاف و درخشان بر روی زمینو تیره

ثبت نام این دوره به زودی بر روی سایت قرار خواهدآمد گرفت، لطفا جهت کسب اطلاعات ثبت نام دوره بر روی دکمه رزرو دوره کلیک کنید.

در این دوره سعی می گردد با استفاده از فرم، رنگ و بکارگیری تکنیکهای متفاوت در خلق موتیف های گیاهی، هنرجو به طراحی خلاقانه در طراحی پارچه دست پیدا کند.

به عبارت دیگر و در تشریح جزئیات این دوره میتوان گفت در ابتدا هنرجو با ساختار اصلی موتیف های گیاهی آشنا میشود از طریق طراحی دقیق و حجم پردازی.

در مرحله بعد هنرجو در مواجهه با تکنیکهای مختلف قرار میگیرد. این تکنیکها(آکرلیک و آبرنگ) به هنرجو کمک میکند هم به شناخت ساختار موتیف دست پیدا کند و همچنین استفاده از دنیای متنوع رنگها. در واقع بستگی به نوع وسیله و تکنیک رنگی که استفاده می شود میتوان تصاویر متنوعی از ساختار موضوع خلق کرد.

در اواسط این دوره بعد از آنکه هنرجو توانست در طراحی و بکارگیری تکنیکهای متنوع شناخت و مهارت نسبی پیدا کند سعی میگردد از کیفیت متنوع و چگونگی قرار گرفتن رنگها در کنار یکدیگر به سمت فضاسازی با بیان رنگی پیش رفت.

مهمترین دستاورد هنرجو در پایان این دوره علاوه بر مهارت طراحی و کاربرد تکنیکها این است که بتوان از تمام این تواناییها و دانش فراهم شده در جهت شناخت فضای بصری و خلاقانه در طراحی پارچه با کاربرد موتیف های متنوع بهره گرفت.

 

 

 

 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد