ایده پردازی و پرورش ایده
این دوره به آموزه هایی از روش های ایده پردازی ،تمرین ذهنی و آشنایی با فیلم نامه می پردازد که دانشجو بتواند: 1- ذهن خود را برای پیدا کردن و پرورش ایده های جاری در زندگی روزمره ، تمرین دهد. 2- از فانتزی ،تخیل و قابلیت های انیمیشن در پرورش ایده ها استفاده کند. 3- با اصول فیلمنامه نویسی آشنا شده و فیلم نامه ای کوتاه بر اساس هدفی از پیش تعیین شده بنویسد. 4- با استفاده از روش های پیشنهادی، تاثیر درستی روی مخاطب خود بگذارد.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

ایده در انیمیشن از ارکان اساسی می باشد. بدون یک ایده و موضوع خوب اولیه، احتمالا نتیجه ای حاصل نخواهد شد. ایده می تواند بسیارساده باشد، اما در جای درست خود قرار گرفته و پرورش داده شود.

بخش دیگر دوره به آشنایی با فیلمنامه اختصاص داده شده است، که در ادامه مباحث ایده یابی خواهد بود. ایده پرورش داده نشده و بدون ریتم مناسب، قطعا به هدر خواهد رفت و دلیل اصلی آشنایی با نحوه پرورش ایده و فیلمنامه نویسی، ایجاد ریتم و موقعیت های جذاب برای روایت خواهد بود.

دوره با هدف تمرین ذهن هنرجو برای ایده یابی در انیمیشن شکل گرفته است  و هنرجو با روش هایی آشنا می شود که بتواند ذهن خود را منسجم کرده و نظم بدهد.

تیترهای کلی عبارتند از:

اهمیت ایده اولیه و فیلم نامه/ روشهای پیدا کردم موضوعات و ایده ها، طی زندگی روزمره/ آماده کردن و تمرین ذهن/معرفی روش نقشه ذهنی بر اساس موضوع/ایده یابی براساس شخصیت یا فضای طراحی شده/ایده یابی برای فیلم های تبلیغاتی و موضوعات تحمیلی/ روش scamper و استفاده از یادداشت ها/ ساختار کلاسیک فیلم نامه، استفاده از بیان انیمیشنی و قابلیت های انیمیشن/مخاطب شناسی و جایگاه مخاطب/ریتم در روایت فیلمنامه/ ایدهپردازی بر اساس صدا و موزیک/گگ نویسی و ایجاد موقعیت، مقایسه موقعیت ها و راه حل ها/ در نظر گرفتن زمان در پرداخت ایده

در پایان دوره دانشجو با روش های ایده یابی و تمرین ذهن آشنا شده و می آموزد که از قابلیت های فانتزی ذهنی خود و اطرافیانش نهایت استفاده را ببرد. ارزش مشورت و تفکر گروهی در ایده یابی و پرورش ایده را درک خواهد کرد. با نحوه پرورش موضوعات اولیه آشنا شده و از آن ها در مسیر تمرینات کلاسی استفاده خواهد کرد. هنرجو می آموزد که ذهنش را محدود نکند و همزمان هدفمند و منظم فکر کند. با قابلیت هایی که انیمیشن در اختیارش می گذارد، آشنا خواهد شد. با استفاده از یادداشت برداری های روزمره که جزو تمرینات کلاسی است، موقعیت های فیلم نامه اش را خواهد ساخت و با اهمیت ریتم و نحوه ایجاد ریتم در فیلم نامه آشنا خواهد شد. در برخی جلسات به صورت جمعی و با مشارکت هنرجویان کلاس پیش خواهد رفت، طوفان ذهنی شکل خواهد گرفت و هنرجویان بالاجبار با استفاده از فانتزی ذهن کل کلاس ایده هایشان را پرورش خواهند داد. سه جلسه تحلیل فیلم وجود خواهد داشت که موضوع ، ایده و فیلمنامه به صورت کلاسی و با مدیریت مدرس، تحلیل خواهد شد. دانشجویان بعد از هرجلسه تمریناتی را خواهند داشت در جهت پیدا کردن یا پرورش ایده. انتهای کلاس هنرجویان ایده هایی شصت الی نود ثانیه ای را به فیلم نامه تبدیل خواهند کرد تا در ادامه رشته براساس آن پیش بروند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد