مبانی متحرک سازی
این کلاس به آموزه هایی می پردازد که دانشجو پس از اتمام این کلاس بتواند: 1. با متحرک سازی آشنا شوند 2. قوانین انیمیشن را درک کنند 3. تکنیک هایی از متحرک سازی دستی را تجربه کند 4. تایمینگ را به خوبی در کار خود رعایت کنند.
4
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
6
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

تیترهای کلی عبارتند از :

متحرک سازی / قوانین انیمیشن / استاپ موشن و ...

 

 

  • تیپ کلاس درسی

ورک شاپی / کارگاهی

 

 

  • خروجی کلاس

در پایان این کلاس، دانشجو در زمینه متحرک سازی مهارت کسب کرده و می تواند آن را درکار خود به راحتی اجرایی کند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد