مبانی متحرک سازی
این کلاس به آموزه هایی می پردازد که دانشجو پس از اتمام این کلاس بتواند: 1. با متحرک سازی آشنا شوند 2. قوانین انیمیشن را درک کنند 3. تکنیک هایی از متحرک سازی دستی را تجربه کند 4. تایمینگ را به خوبی در کار خود رعایت کنند.
.10
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
30
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

تیترهای کلی عبارتند از :

متحرک سازی / قوانین انیمیشن / استاپ موشن و ...

 

 

  • تیپ کلاس درسی

ورک شاپی / کارگاهی

 

 

  • خروجی کلاس

در پایان این کلاس، دانشجو در زمینه متحرک سازی مهارت کسب کرده و می تواند آن را درکار خود به راحتی اجرایی کند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد