Music Appreciation
موسیقی در آثار چند رسانه‌ای، اغلب ایفاگر نقشی مهم‌ است و همچنین سفارش برای ساخت یا انتخاب موسیقی مسئله‌ جدی دیگری است. این کلاس در تلاش است تا با معرفی مولفه‌ها و مشخصات انواع موسیقی، راه شناخت بهتر موسیقی را فراهم ‌سازد. از ‌این رو امکان ساخت و یا انتخاب دقیق‌تر موسیقی و ایجاد ارتباط میان موسیقی و دیگر گونه‌های هنری برای دانشجو میسر ‌گردد.
8
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

تیترهای کلی عبارتند از:

مبانیِ اولیه‌ی موسیقی (ریتم، تُنالیته، رنگ، سازشناسی و ...) / مکتب‌های موسیقی / معنای موسیقی / نحوه نگرش به موسیقی / کارکرد موسیقی و ...

آموزش و تمرین‌ها از طریق شنیدار صورت خواهد گرفت و از‌ این ‌رو آشنایی با موسیقی پیش‌نیاز برای شرکت در این کلاسنخواهد‌ بود.

 

  • تیپ کلاس درسی

تعامل دانشجویان در کلاس از طریق بحث های گروهی، تمرینات شنیداری و عملی، نکته‌ای مهم در روند آموزش این کلاس خواهد بود.

 

 

  • خروجی کلاس

انتخاب و یا ساخت موسیقی برای آثار چند رسانه‌ای، مسئله ‌ای جدی‌ است که گاها مشکلاتی را برای خالق اثر ایجاد می‌کند. این دست مشکلات اغلب به دلیل فقدان شناخت کافی از موسیقی و ناتوانی در برقراری ارتباط با آهنگساز شکل می‌گردد. در پایان این کلاس دانشجو می‌تواند با شناختی بهتر به انتخاب موسیقی بپردازد و از سوی دیگر آشنایی وی با موسیقی امکان برقراری ارتباطی بهتر بین او و آهنگسازان آثارش را فراهم می‌سازد. 

نیما عطرکار روشن
نیما عطرکار روشن
نظر استاد در مورد دوره

موسیقی، به خاطر ویژگی‌های خاصه‌اش و یا در نتیجه‌ی مناسبات حاکم، بیشتر به عنوان ابزار سرگرمی مصرف می‌شود و جنبه‌های زیبایی‌شناسانه‌اش به عنوان یک مدیوم هنری، اغلب حتی توسط اهل فن نادیده گرفته‌می‌شود. حال آنکه به عنوان یک دیسیپلین هنری، موسیقی به عنوان مدیومی مستقل و در ارتباط با دیگر مدیوم‌های هنر، سبب رویارویی با انتزاعی زیبایی ‌شناسانه خواهد شد. دوره‌ی پیش ‌رو تلاش دارد، قدم به قدم امکان این تجربه‌ را بیش از پیش میسر سازد.


نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد