تصویرسازی
این کلاس به آموزه‌هایی از تصویرسازی می پردازد که دانشجو بتواند: 1- با ابزار، مواد و روش‌های دستی تصویرسازی آشنا شوند. 2- با تکنیک‌های پیشرفته و ابدایی در تصویر‌سازی تصویر‌گری نمایند. 3- با روش‌های ترکیبی تکنیک‌های دستی و دیجیتال به صورت مقدماتی آشنا شوند.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
36
ساعت
مجموع ساعات دوره

  • درباره کلاس

شروع کلاس با آشنایی هنرجو از ابزار و مواد مورد استفاده در زمینه تصویرسازی خواهد بود و با آموزش تکنیک‌ها به صورت عملی و تمرین و اجرای آن توسط هنرجو ادامه پیدا خواهد کرد.

 

  • خروجی کلاس

در پایان این کلاس، دانشجو در زمینه تصویر‌سازی مهارت ابتدایی کسب کرده و می‌تواند به خلق تصویر بپردازد. 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد