روانشناسی خلاقیت پیشرفته
8
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
24
ساعت
مدت زمان هر جلسه
3
ساعت
مجموع ساعات دوره

در دوره روانشناسی خلاقیت به تشریح مفهوم پردازیهای مشترک میان هنر و روانشناسی و به طور خاص روانشناسی خلاقیت پرداخته شد. در آن دوره با تاکید بر مفهوم بدن،  آموزش‌هایی به طور عملی و کاربردی مورد توجه قرار گرفت و رابطه ی ذهن و بدن برای مدیریت بهتر و در اختیار گرفتن آن در حوزه خلاقیت و هنر تصریح و تمرین شد. در دوره روانشناسی خلاقیت پیشرفته با تاکید بر پروسه ی "فکر"، "فکر و بدن" و "هیجان" به طور عمیق تر و کاربردی تر، آموزه های قبلی هنرجویان در دورهی مقدماتی بسط و گسترش خواهد یافت. در این دوره سعی می‌شود هنرجویان با ادراک جدی تر و عمیق تری به شناخت مسیر خود دست یافته و همراه با آن نوآوری و خلاقیت بیش از پیشی در فرایند زندگی هنری خود به واسطه دانش افزایی فکری و هیجانی خود تجربه کنند.

هنرجویانی که مایل به ثبت نام در این دوره هستند، باید دوره روانشناسی خلاقیت را گذرانده باشند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد