Mindful Art پیشرفته
8
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
24
ساعت
مدت زمان هر جلسه
3
ساعت
مجموع ساعات دوره

در دوره مقدماتی Mind Full Art به تشریح مفهوم پردازیهای مشترک میان هنر و روانشناسی و به طور خاص Mindfulness پرداخته شد. در آن دوره با تاکید بر مفهوم بدن،  آموزش‌هایی به طور عملی و کاربردی مورد توجه قرار گرفت و رابطهی ذهن و بدن برای مدیریت بهتر و در اختیار گرفتن آن در حوزه خلاقیت و هنر تصریح و تمرین شد. در دوره مایندفول آرت پیشرفته با تاکید بر پروسه ی "فکر"، "فکرو بدن" و "هیجان" به طور عمیق تر و کاربردی تر، آموزههای قبلی هنرجویان در دورهی مقدماتی بسط و گسترش خواهد یافت. در این دوره سعی می‌شود هنرجویان با ادراک جدی تر و عمیقتری به شناخت مسیر خود دست یافته و همراه با آن نوآوری و خلاقیت بیش از پیشی در فرایند زندگی هنری خود به واسطه دانش افزایی فکری و هیجانی خود تجربه کنند.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد