انیمیت 2 (Body Mechanic)
در این دوره هنر آموز می تواند: 1) یک کاراکتر انسانی، حیوانی، ماشینی و یا انتزاعی را متحرک سازی نماید. 2) با جمع بندی دو مبحث طراحی و انیمیت به نقطه عطفی در کاراکتر انیمیت برسد. 3) اصول حرکت را در اشکالی پیچیده تر (مثل بدن) پیاده سازی کند.
12
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
2
ساعت
مدت زمان هر جلسه
24
ساعت
مجموع ساعات دوره

در پایان این دوره هنر آموز می تواند:

هر کاراکتر را جدای از سادگی و پیچیدگی جان بخشی کند.

با تسلط بیشتر به مقوله های طراحی در انیمیت به زیبایی بصری بهتری دست یابد.

به تکنیک درانیمیت مسلط شده تا کم کم بتواند بدون درگیری تکنیکی به خلق زیبایی هنری در انیمیت بپردازد.

هنر آموزان با صرف وقت و انرژی کافی در این دوره می توانند شاهد حرکت  کاراکترهای خود بوده گام اول را به دنیای انیماتورهای حرفه ای گذارند.

در این دوره در قسمت ابتدایی مدرس درس را با انجام پروژه ای ساده تدریس می کند. سپس از هنرجو خواسته می شود قانون گفته شده را در قالب تمرین تکلیف انجام دهند. ادیت تمرین مزبور یا اجرای مجدد آن پس از ادیت های مدرس در جلسه بعدی با تحلیل کار توسط مدرس و با مشارکت هنرجویان دریافت می شود.

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد