طراحی فیگوراتیو
بزرگترین درگیری برای هر طراح تصویساز یا مجسمه ساز ، درگیری با فیگور بدن انسان و آناتومی آن میباشد. همه ما تا به امروز از هنگامی که طراحی را شروع کرده ایم آرزوی طراحی قوی و پر انرژی از فیگور و پرتره انسان را داشته ایم. این دوره کمک زیادی در ارتقاء این مهارت خواهد کرد.
15
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
45
ساعت
مجموع ساعات دوره

این موضوع پیچیدگی های زیادی دارد که در طول دوران مختلف هنرمندان بزرگ بسیاری سعی در ساده سازی و پیدا کردن راه های مختلف آن برای آموزش داشته اند. در این کلاس به جمع بندی و معرفی این مباحث میپردازیم . مباحثی که در آن سعی شده تا حجم بدن انسان را در انواع فرم ها و حجم ها تصور کنیم . این موضوع به درک بهتر حجم بدن انسان و پس از آن تصور کردن آن برای طراحی ذهنی ، کمک بسیار زیادی خواهد کرد.

موضوع مهم دیگر که ترس تمامی طراحان محسوب میشود ، آناتومی است که یادگیری آن از حیاتی ترین موضوعات برای هر هنرمند است .زیرا هر اثر هنری که خلق میکنیم در آخر یا برای انسان است یا انسان بخشی از آن محسوب می شود.  به همین دلیل دانستن آناتومی بدن انسان بسیار اهمیت دارد.

 در این کلاس عضلات و استخوانهای مهم بدن انسان را فرا میگیریم و همینطور نحوه طراحی و کارکرد آنها را نیز بررسی خواهیم کرد . یک ساعت از کلاس به طراحی آزاد از فیگور و مدل زنده ، یک ساعت به آموزش آناتومی و نکات مربوط به طراحی ، و پس از آن به تصحیح تمریینات دانشجویان در کلاس اختصاص می یابد . سعی شده است تا هنرجویان این دوره به طور کامل از عهده طراحی فیگوراتیو بر بیایند و با تمرینات مناسب مهارت لازم را در انجام طراحی ذهنی را نیز فرا بگیرند .

سنکای جوان
کاراگاه پیزوری
I need more practice
messed up
it ain't the popular actor, Kianian :))
dude

جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد