طراحی آناتومی انسان و حیوان
15
جلسه
تعداد جلسات
1
روز
تعداد جلسات در هفته
3
ساعت
مدت زمان هر جلسه
45
ساعت
مجموع ساعات دوره

کسانی که مایل به شرکت در این دوره هستند باید دوره فیگوراتیو مدرسه اینورس را گذرانده باشند. 

نمونه کاری برای این درس یافت نشد
جهت ارسال نظر ابتدا وارد شوید و یا ثبت نام کنید
هیچ نظری درج نشده است
هیچ سوالی مربوط به این درس وجود ندارد