آخرین رویداد ها
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)

دومین برنامه "هفته هنرهای دیجیتال اینورس" از روز شنبه، 22 اردیبهشت‌ماه سال 97 آغاز خواهد شد. در این رویداد بیش از 25 برنامه ارائه شده که از نظر ماهیت برگزاری در سه دسته‌بندی Lecture، Artist Talk و Performance قرار می‌گیرند. پرداخت هزینه برنامه‌ها بر ...

22 اردیبهشت الی
28 اردیبهشت
97

13:00 الی 19:30

مدرسه اینورس

100000
تومان


دومین برنامه "هفته هنرهای دیجیتال اینورس" از روز شنبه، 22 اردیبهشت‌ماه سال 97 آغاز خواهد شد. در این رویداد بیش از 25 برنامه ارائه شده که از نظر ماهیت برگزاری در سه دسته‌بندی Lecture، Artist Talk و Performance قرار می‌گیرند. پرداخت هزینه برنامه‌ها بر اساس روز و یا روزهای مورد نظر علاقمندان انجام می‌شود و با خرید هم زمان چند روز، تخفیف دریافت خواهید کرد. موضوعات هر روز به ترتیب برگزاری به شرح زیر است:

 

روز شنبه، 22 اردیبهشت، موضوع "Graphic Design & Advertisement"

روز یکشنبه، 23 اردیبهشت، موضوع "Motion Design"

روز دوشنبه، 24 اردیبهشت، موضوع "VFX & New Media"

روز سه‌شنبه، 25 اردیبهشت، موضوع "Sound & Interactive" | روز چهارشنبه، 26 اردیبهشت، موضوع "Illustration"

روز پنجشنبه، 27 اردیبهشت، موضوع "Animation"

و نهایتا در روز جمعه، 28 اردیبهشت، موضوع"Game" خواهند بود.

 

در هر روز این هفته حداقل سه برنامه برگزار می‌شود و همچنین در طی هفته از طریق ویدئو کنفرانس، میهمانانی از شرکت‌های ILM، MPC و Disney خواهیم داشت.

 

شرکت در تمامی برنامه‌ها، برای عموم علاقمندان آزاد بوده و محدودیتی در ثبت‌نام افراد وجود ندارد.

 

موضوعات انتخاب‌شده برای هر روز با یکدیگر مرتبط بوده ولی پیش‌نیاز یکدیگر نیستند؛ از همین رو، شرکت‌کنندگانی که موفق به حضور در یک یا چند برنامه روز انتخابی خود نمی‌شوند، برای حضور در برنامه‌های دیگر آن روز دچار مشکل نخواهند شد. با این‌حال اکیداً پیشنهاد می‌کنیم که برای بهره‌وری بیشتر، پس از ثبت‌نام، در تمامی برنامه‌های روز یا روزهای مورد نظر خود شرکت کنید.

 

استفاده از محتوای آموزشی این رویداد تنها بصورت حضوری بوده و هیچیک از برنامه‌ها در آینده بصورت آنلاین یا پکیج ارائه نخواهند شد.

 

موضوعات، عناوین برنامه‌ها و نام ارائه‌دهندگان در نگاه کلی به شرح زیر است:

برای ثبت‌نام در این رویداد بر روی "این لینک" کلیک کنید.
گزارش برگزاری رویداد
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)
دومین برنامه هفته هنرهای دیجیتال اینورس (IDAW)