آخرین رویداد ها
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای

خیلی از افراد، بعد از سالها کار کردن متوجه می شوند که مسیر کاری یا زندگی شان را دوست ندارند و بعضا با وجود موفقیت، از حال خود راضی نیستند. در حقیقت علاقه داشتن به شغل، موضوعی است که به شناخت هر فرد از خود و ریشه های روان شناختی بر می گردد. در بخش ...

جمعه
5
شهریور

8:00 الی 13:00

سرای امانیه

60000
تومان


خیلی از افراد، بعد از سالها کار کردن متوجه می شوند که مسیر کاری یا زندگی شان را دوست ندارند و بعضا با وجود موفقیت، از حال خود راضی نیستند. در حقیقت علاقه داشتن به شغل، موضوعی است که به شناخت هر فرد از خود و ریشه های روان شناختی بر می گردد. در بخش اول این ورکشاپ این موضوع واکاوی شده و روشهایی برای شناخت خود و استفاده آن درشغل بررسی می شود.
در بخش دوم این ورکشاپ، در مورد نحوه نوشتن رزومه صحبت خواهد شد. بسیاری از افراد پروفایلی در سایت لیندکین دارند که اصلا گویا نیست و حتی کارفرما پس از خواندن رزومه کوچکترین رغبتی برای تماس با فرد ندارد. این موضوع مهارتی است که افراد جوینده کار (و حتی افرادی که جوینده کار نیستند ولی بطور حرفه ای مشغول به کار هستند) می بایست داشته باشند تا بتوانند یک شغل را از آنِ خود کنند. در این بخش به مواردی که بتواند به افراد برای نمایش بهتر مهارت های خود کمک کند، اشاره خواهد شد.
« در این برنامه، صبحانه در محل مدرسه اینورس سرو خواهد شد.»

برای ثبت‌نام در این رویداد بر روی "این لینک" کلیک کنید.
گزارش برگزاری رویداد
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای
ورکشاپ یک صبحانه حرفه ای