آخرین رویداد ها
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس

پروژه نهایی دانشجویان استاپ موشن مدرسه اینورس روز پنجشنبه 20/12/94 ، ساعت 14 در آموزشگاه اینورس به نمایش در می آید. لازم به ذکر است که این دوره ، یکی از دوره های رشته موشن گرافیک مدرسه اینورس است که در دوره های آینده ، طبق روال معمول ، قابلیت شرکت ...

پنجشنبه
20
اسفند

14:00 الی 15:00

مدرسه اینورس

رایگان


ستاره میر رحیمی ، متین سفیدگری ، نوشیار خلیلی ، سروش طلایی ، نازنین محمدیان ، فیروزه نراقی ، مهدی توانا ، محمد رضا شریفی ، نوید بیات ، مهرین مهدوی ساعی ، الهه صابری و علی باقری ، دانشجویان ارائه دهنده این ژوژمان خواهند بود.

 

بازدید از این ژوژمان برای عموم آزاد است.

مدرسین
عقیل حسینیان
عقیل حسینیان
• مدرس استاپ موشن

گزارش برگزاری رویداد
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس
ژوژمان کلاس استاپ موشن مدرسه اینورس