فیلم سازی انیمیشن دو بعدی
فیلم سازی انیمیشن دو بعدی

تمرکز اصلی بر کاربردی بودن دوره می باشد و به همین دلیل مدرسین از میان هنرمندان با سابقه،  شناخته شده و فعال در بازار انیمیشن دوبعدی حرفه ای انتخاب شده‌اند با به اشتراک گذاری تجربیات و مسیر رشد خودشان با هنر جویان، آنها را با زوایای مختلف فیلمسازی و بازار حرفه ای انیمیشن آشنا می کنند.

هنرجویان در این رشته، انیمیشن دو بعدی را از مبانی تا بحث های تخصصی فرا خواهند گرفت و با روش های مطالعه تصویری برای شناخت و پرورش توانایی هایشان آشنا خواهند شد.

در پایان رشته، فیلم سازی انیمیشن دو بعدی را در ابعاد کوچک تر تجربه خواهند کرد تا نهایتا با شناخت بیشتر، دیدی وسیع تر و با اعتماد به نفس بالاتر، مسیر خودشان را ادامه دهند.

این رشته در 4 ترم و هر ترم شامل 3 درس می باشد.