طراحی گرافیک
طراحی گرافیک

پس از برگزاری دو دوره، هم‌اکنون با ایجاد تغییرات و با استفاده از منابع به‌روز آموزشی مجددا این رشته را ارائه کرده و درحال ثبت‌نام دوره سوم آن هستیم. یکی از مهمترین اهداف ارائه چنین رشته‌ای در مدرسه اینورس، حذف سرفصل‌های غیرضروری و غیر‌مرتبط رشته طراحی‌گرافیک موجود در سیستم دانشگاهی بوده و جایگزین آن سرفصل‌هایی بسیار کاربردی‌تر می­باشد. مدت زمان یادگیری کمتر این رشته در مدرسه اینورس نسبت به رشته چهار ساله دانشگاهی نیز از امتیازات دیگر این رشته خواهد بود.

 

یکی از امتیازات و برتری‌های موسسات و آموزشگاه‌های خصوصی، ایجاد تغییرات به موقع و ارتقای سطح کیفی محتوای آموزشی در کمترین زمان ممکن است. همانگونه که تا‌کنون در جهت ارتقای تمامی دوره‌ها و رشته‌ها بصورت مستمر تلاش شده است، این بار نیز این رشته را چندین قدم به جلو برده و سرفصل‌های جدیدی به آن اضافه شده است.