VFX
VFX
دروس رشته

امروز جلوه های ویژه رکن اساسی و جدا نشدنی سینمای جهان است. اگر جلوه های ویژه بصری را کنار بگذاریم خیلی از پلان های درخشان سینمای جهان را باید نادیده بگیریم. اما چطور کشورهای جهان با این مقدار تولید سینمایی توانایی ساخت این صحنه های عظیم را دارند … جواب بسیار ساده است! به میزان کافی متخصص دارند, اما چطور می توان به میزان کافی متخصص داشت … تنها یک راه حل دارد و آن هم آموزش درست و حرف های توسط مدرسین حرف های است.