امیرحسین کریم زاده فرد

امیرحسین کریم زاده فرد

• مدرس فتوشاپ / عکاس و ریتاچر

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Adobe Photoshop CC

21 جلسه | 63 ساعت

نمونه کارها
Tissot PRC 200 Watch
Tissot PRC 200 Watch
Bosch
Bosch
NineWest Project
NineWest Project
My Beauty - Shampoo
My Beauty - Shampoo
Alien Perfume
Alien Perfume
Dunhill Perfume
Dunhill Perfume