وحید منتظری

وحید منتظری

• مدرس 3Ds Max مقدماتی و پیشرفته / مدل ساز - نورپرداز - رندرینگ | Vehicle & Hard surface Modeler

جوایز و افتخارات
  • بهترین کار ماه  July در سایت Vray World | چاپ اثر در تقویم رومیزی سایت | 2015
  • 3dartistonline.com  | چاپ سه اثر در مجله 3D Artist  | London  | 2014-2016
  • اثر برگزیده سایت3dhubs  در مسابقه جهانی طراحی و رندر خودرو سایت Hum3d.com | 2017
سوابق کاری و حرفه ای
  • گروه طراحی و خودرو سازی Python-شرکت | تهران | 3dartist | سال 92
  • بازی شتاب در شهر 2 | تهران |Vehicle Artist  | سال 92 تا 95
  • شبکه تبلیغاتی آفتاب | تهران |  3D Artist | سال92
  • طراحی تبلیغاتی انیمیشن انیشتین | London |  طراح کاراکتر و 3D Artist | سال 93
  • طراحی نفربرهای شهربازی لندن | London | طراح و  3D Artist | سال 95
دوره های مدرس در مدرسه اینورس
نمونه کارها
1 ماشین
وحید منتظری
1 ماشین
ماشین 2
وحید منتظری
ماشین 2
ماشین 3
وحید منتظری
ماشین 3
ماشین 4
وحید منتظری
ماشین 4
ماشین 5
وحید منتظری
ماشین 5
ماشین 6
وحید منتظری
ماشین 6
ماشین 7
وحید منتظری
ماشین 7
ماشین 8
وحید منتظری
ماشین 8
ماشین 9
وحید منتظری
ماشین 9