امیرحسام میرصادقی

امیرحسام میرصادقی

• مدرس افترافکت ، Cinema 4D / موشن دیزاینر | Motion Designer

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Cinema 4D

15 جلسه | 45 ساعت

Adobe After Effects

17 جلسه | 51 ساعت

پروژه نهایی و Sound Design

10 جلسه | 60 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس