علی شمس

علی شمس

سوابق کاری و حرفه ای

طراح گرافیک چندین دفتر تبلیغات و طراحی گرافیک (ویژه گرافیک، ...)

تدریس نرم‌افزارهای تخصصی گرافیک در حوزه چاپ و نشر بصورت خصوصی و همچنین در موسسات آموزشی مانند دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، هنرستان تجسمی پسران تهران، بازآموزی واحدهای طراحی و گرافیک سازمان‌هایی مانند انتشارات سروش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و ...

طراح گرافیک چندین دوره کتاب سال تصویرگران کتاب کودک

صاحب امتیاز و مدیر استودیو سیاه مشق، نشر سیاه مشق، استودیو طراحی رای‌بن

مدیر هنری شرکت نوسا 

مشاور فنی چندین لیتوگرافی (لیتوگرافی کحالی، ...) جهت راه اندازی نرم افزارهای طراحی گرافیک بر روی سیستم ویندوز با تمرکز بر تهیه خروجی صحیح

دوره های مدرس در مدرسه اینورس
Adobe Illustrator

12 جلسه | 36 ساعت

رشته های مدرس در مدرسه اینورس